Saturday, September 21, 2013

Cách để Google index site của bạn sau 10 giây

Google đã và đang cải tiến hơn trước rất nhiều, bạn không còn phải ping url, submit lên mạng xã hội,...để được index nhanh nữa. Chỉ sau 10 giây thôi site của bạn sẽ xuất hiện ngay trên kết quả tìm kiếm Google.Đơn giản là bạn hãy submit url của bạn tại đây:

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url

Sau đó hãy dán link vừa gửi vào tìm kiếm để xem kết quả nhé.

Chúc các bạn Seo tốt.

0 comments:

Post a Comment