Monday, January 20, 2014

Tải ebook: AndBook tiếng Việt

andbook tieng Viet

AndBook là cuốn ebook hay và cơ bản cho những người bắt đầu học Android tham khảo thêm. Đây là bản dịch của bạn có nick anhtn dịch qua tiếng Việt và chia sẻ trên comment của blog StudyAndShare, bạn ấy cũng nói là dịch chưa được tốt lắm.

Các bạn chưa rành English (như mình) có thể đọc cuốn này nhé, ngoài ra thì bạn cũng có thể xem thêm các video bài học tại http://studyandshare.wordpress.com/link/androidebook andbook tieng Viet

2 comments: