Monday, September 2, 2013

Đuổi hình bắt chữ (có đáp án)

Đuổi hình bắt chữ là một game show truyền hình vô cùng hấp dẫn do Đài truyền hình Hà Nội thực hiện. Khi chơi trò này bạn sẽ phải tưởng tượng và liên tưởng tới những câu nói quen thuộc hàng ngày, trong cuộc sống của chúng ta.

Thử test khả năng tư duy logic của bạn xem nào, các bạn thử đoán và comment đáp án trước khi xem đáp án nhé.


Bạn đưa chuột tới hình ảnh để biết đáp án!
Hình 1:
Tương lai
Hình 2:
Báo cáo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 3:
Tính sổ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Có nhiều hình tưởng như dễ nhưng mình lại nghĩ mãi mới ra, có lẽ IQ của mình thấp :D 

Hình 4:
Mật mã - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 5:
Ông bầu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Ảnh đuổi hình bắt chữ vui


Hình 6:
Tờ mờ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 7:
Hoa trạng nguyên - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 8:
Đầu tư - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

 


Hình 9:
Đô la - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

 Oh, hình này lạ quá, to và nhỏ, lớn và bé :D

Hình 10:
Ngũ cốc - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 11:
Tứ tung - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 12:
Trâu buộc ghét trâu ăn - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Haha, hài quá, hai con trâu kia nhìn ngộ thật


Hình 13:
Ba hoa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 14:
Sao chổi - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 15:
Sáng kiến - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 16:
Học đi đôi với hành - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 17:
Tượng đài - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 18:
Cá lơn nuốt cá bé - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 19:
Dép lê - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 20:
Nhất vợ nhì trời - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 21:
Kéo chài - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 22:
Chuột quang - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 23:
Đầu tư - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Cái này lạ nha, đoán ra rùi nhưng không biết đúng không nữa


Hình 24:
Tình ca - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 25:


Tối tăm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 27:
E ấp
Quả trứng và chữ e, là gì đây ta


Hình 28:
Xà bông - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 29:
Buồn cười - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 30:
Tam thức - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 31:
Vai trò - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 32:
Con ơi nhớ lấy câu này, Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Cái này mình liên tưởng ngay tới quan tham, tham quan :D

Hình 33:
    

Nhật ký - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Do hình nhiều nên mình rút gọn lại, các bạn nhấn nút dưới này để xem thêm

Hình 34:
Mỹ Lệ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 35:
Công tử [hoặc] Công toi  - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 36:
Ngũ hành sơn - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 37:
Bút sa gà chết - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 38:
Cầu lông - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 39:
Chiếc lá cuối cùng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 40:
Má đào - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 41:
Ngồi mát ăn bát vàng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 42:
Màn bạc - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 43:
Ô tô - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 44:
Phân vân - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 45:
Cà pháo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 46:
Bí đao - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 47:
Chồng em áo rách em thương, Chồng người áo gấm xông hương mặc người - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 48:
Kính vạn hoa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 49:
Màu mè - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 50:
Lá lành đùm lá rách - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 51:
Ma cà rồng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 52:
La bàn
Hình 53:
Hồng quân - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 54:
Hiệu quả - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 55:
Thứ nhất gần mẹ gần cha, thứ hai gần giếng, thứ ban gần đình - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 56:
Hành hình - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 57:
Giấy rách phải giữ lấy lề - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 58:
Giá lạnh - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 59:
Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 60:
Trăm năm bia đá cũng mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 61:
Qua đình ngả nón trông đình, Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 62:
Đổ xô - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 63:
Đào hoa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 64:
Cưa kéo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 65:
Đàn cò - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 66:
Cam tâm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 67:
Trái tim bên lề - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 68:
Thuốc ngủ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 69:
Tam sao thất bản - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 70:
Thư Pháp - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 71:
Quan ngũ phẩm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 72:
Tình yêu sét đánh [hoặc] Tiếng sét ái tình - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 73:
Tình cờ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 74:
Một đồn mười, mười đồn trăm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 75:
Xô Viết - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 76:
Thiếu tá - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 77:
Thừa tướng - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 78:
Thông cảm - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 79:
  Thành công - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 80:
Tay trong - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 81:
Tất bật  - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 82:
Táo bón - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 83:
Tàn nhẫn - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 84:
Tao Đảo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 85:
Vào Nam Ra Bắc - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 86:
  Cầu mưa - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 87:
Ép giá - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 88:
Kén cá chọn canh - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 89:
Bóng bẩy - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 90:
Bóng bẩy - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 91:
Sơn Hà - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 92:
Hoa lệ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 93:
Bạch cầu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 94:
  Đánh chén - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 95:
Hoa màu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 96:
Nhạc  - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 97:
Giày thể thao - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 98:
Kẹo kéo - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 99:
Một giọt máu đào hơn ao nước lã - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 100:
Chảnh chó - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 101:
Câu giờ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 102:
Đàn gảy tai trâu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 103:
Đánh trống - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 104:
Hát bè - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 105:
Nhạc nhẹ - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 106:
Ông nói gà, Bà nói vịt - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 107:
Sâu rượu - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 108:
Thị lực - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 109:
Tranh cãi - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)
Hình 110:
Giải mã - Đuổi hình bắt chữ có đáp án (VietPiczZle.Com)

Hình 111: Lồng đèn [hoặc] Đèn lồng


Chúc các bạn chơi vui vẻ nhé!


Nguồn: vietpiczzle.com/piczzlize/

0 comments:

Post a Comment