Wednesday, November 19, 2014

Sửa lỗi NukeViet không hiện captcha

Khi dùng NukeViet thì có khá nhiều vấn đề mà bạn cần động tay vào website của bạn mới hoạt động tốt được. Một số dịch vụ sever/host dùng phiên bản PHP là 5.4 thì NukeViet 3.x không hiện captcha như mong muốn. Điều này gây phiền toái cho người dùng website của bạn.

Cách khắc phục

Cách đầu tiên là bạn chọn phiên bản PHP là 5.3 trong mục PHP Configuration (tùy từng host).

Bạn có thể dùng cách thứ 2 này cũng đơn giản thôi. Bạn đăng nhập host và tìm sửa file \includes\core\captcha.php

Bạn xuống cuối file sẽ thấy dòng mã:

ImageJPEG( $image, '', 90 );


Bạn sửa lại thành:

ImageJPEG( $image, null, 90 );

Bạn lưu file đó lại và tiếp tục sửa file \includes\core\cronjobs.php

Tìm đoạn mã tương tự ở cuối file:

ImageJPEG( $image, '', 0 );

Bạn sửa lại thành:

ImageJPEG( $image, null, 0 );

Bạn lưu lại và ra ngoài site test xem sẽ thấy hiện captcha.


Chúc các bạn thành công!

1 comments:

  1. http://mynukeviet.net/Kien-thuc-lap-trinh-NukeViet/huong-dan-su-dung-chuc-nang-nhap-ma-captcha-34.html

    Các bạn đọc qua bài này để hiểu rõ hơn về captcha NukeViet nhé.

    ReplyDelete